การเลือกติดตั้งแอร์บ้านในจุดที่เหมาะสม ถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากติดตั้งในจุดที่ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้มีส่วนในการทำให้แอร์บ้านทำงานหนักขึ้น ซึ่งการติดตั้งแอร์บ้านนั้น เมื่อคุณซื้อแอร์จากที่ร้านมา ก็อาจจะถามเรื่องการบริการติดตั้งด้วย เพราะหากนำมาติดตั้งเอง อาจจะทำให้พลาดได้ ซึ่งหากมีพื้นที่นั่งเล่นอยู่ในห้องนอน ก็ควรการติดตั้งแอร์บ้านให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถส่งความเย็นไปหามากกว่าส่วนที่ใช้นอน เพราะในช่วงขณะนอนหลับก็จะต้องปรับให้เป็นอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ

 

การติดตั้งแอร์บ้านในห้องนอน

ถ้าจะต้องติดตั้งแอร์บ้านในห้องนอน ควรวางเครื่องเพื่อให้ลมจากแอร์บ้านนั้นได้มีการเป่ามาจากด้านข้างลำตัวขณะนอนหลับเสมอ เพราะถ้าหากให้ลมพัดจากศีรษะไปเท้า หรือเท้าไปที่ศีรษะ อาจจะส่งผลทำให้คุณเกิดอาการไม่สบายได้ง่าย และไม่ควรวางแอร์บ้านไว้เหนือเตียง เนื่องจากในการดูแลรักษานั้น อาจจะต้องมีการล้างรวมถึงการปัดฝุ่นที่ฟิลเตอร์อยู่บ่อยๆ  ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เตียงนอนของคุณมีความสกปรกง่าย ดังนั้นควรติดตั้งแอร์บ้านในบริเวณที่จะสามารถทำการซ่อมแซม หรือล้างรวมถึงบริการอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

 

การติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่ง ยูนิต แอร์บ้าน

ควรวางแฟนคอยล์ยูนิตให้มีความใกล้กับช่องเปิดหรือระเบียงซึ่งมีคอนเดนซิ่งยูนิตวางอยู่ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและการดูแลรักษา และอย่าพยายามตั้งอุณหภูมิแอร์บ้านให้เย็นเกินไป เพราะเมื่อคุณนอนหลับแล้ว จะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้อีก และอาจทำให้ไม่สบายได้ง่าย  หรือหากทีรีโมทคอนโทรลก็ควรจัดให้อยู่ใกล้เตียงเพื่อความสะดวกในการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิ

 

การติดตั้งคอนเดนซิ่ง ยูนิต แอร์บ้าน

ส่วนคอนเดนซิ่ง ยูนิต จะต้องติดตั้งบริเวณที่สามารถระบายความร้อนได้อย่างสะดวก และควรเว้นระยะห่างจากกำแพงมาถึงด้านหลังของแอร์บ้านไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตร และควรเว้นระยะด้านหน้าของแอร์บ้านไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบเซนติเมตรและพยายามไม่ให้โดนฝนสาดได้ง่าย โดยต้องติดตั้งในบริเวณไม่ถูกแสงแดดส่องที่เป็นแบบโดยตรงตลอดเวลาตำแหน่งติดตั้งควรมีโครงสร้างแข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักตัวเครื่องได้ดีและหลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่มีโอกาสติดไฟหรือบริเวณที่มีกรดซัลไฟด์ เนื่องจากน้ำยาแอร์เป็นแก๊สชนิดหนึ่ง

 

นอกจากนี้การติดตั้งคอนเดนซิ่ง ยูนิต  ตัวเครื่องควรยกระดับให้พ้นจากพื้นดิน หรือพ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง และตั้งให้พ้นจากบริเวณที่สามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย และหลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณท่อระบายน้ำทิ้ง เพราะสารทำความเย็นจะเกิดปฏิกิริยากับกรดซัลไฟ อาจทำให้เกิดแก๊สมีพิษต่อร่างกายเมื่อสูดดม ที่สำคัญตำแหน่งที่ตั้งต้องไม่กีดขวางทางเดิน