4 ขั้นตอนในการช่วยบำรุงรักษาแอร์บ้านให้ประหยัดไฟและใช้งานได้นาน

ขั้นตอนที่แนะนำในบทนี้เป็นวิธีการง่ายๆในการปฏิบัติประจำวันเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์บ้านให้อยู่กับผู้ใช้ได้ยาวนาน เป็นการถนอมในการทำงานของตัวเครื่องอีกทั้งยังช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าอันเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย เพียงแค่ทำตามสี่วิธีง่ายๆ ก็ช่วยให้แอร์บ้านอยู่ได้นานและค่าไฟไม่แพงด้วย

1.ตั้งอุณหภูมิแอร์บ้านให้อยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส

ผู้ใช้งานควรตั้งค่าอุณหภูมิภายในห้องให้เหมาะกับความสบายของผู้ใช้งานโดยอุณหภูมิที่สบายโดยเฉลี่ยนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส อีกทั้งอุณหภูมินี้ยังเป็นค่ามาตรฐานของการไฟฟ้าที่ช่วยให้แอร์บ้านทำงานได้กำลังดีและช่วยในการประหยัดไฟฟ้าจะเห็นได้ว่าแอร์บ้านบางยี่ห้อจะมีข้อความเขียนไว้ว่า economy 25o C เป็นต้น

2.ปิดแอร์บ้านทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

การที่ปิดแอร์บ้านทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือในกรณีที่ไม่ใช้งานแอร์บ้านเป็นเวลาที่เกินกว่า 1 ชั่วโมง เพื่อป็นการยืดอายุและเวลาการใช้งานของแอร์บ้าน อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถคำนวณการปิดแอร์บ้านก่อนการถึงเวลาหยุดใช้จริงได้ล่วงหน้าประมาณ 15-30 นาทีอีกด้วย เพราะเนื่องจากเวลาดังกล่าวความเย็นภายในห้องที่ติดแอร์บ้านก็ยังเย็นอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดห้องและอุณหภูมิภายนอกห้องประกอบกันด้วยเช่นกัน

  1. ไม่นำสิ่งของไปวางกีดขวางทางลมเข้า-ออกของแอร์บ้าน

การที่นำสิ่งของไปวางขวางทางลมเข้า-ออกของแอร์บ้าน หรือในส่วนของชุดระบายความร้อนของแอร์บ้านนั้น จะเป็นส่วนที่ส่งผลให้ตัวเครื่องระบายความร้อนได้ไม่ดี เป็นการสร้างภาระให้กับเครื่องและต้องทำงานหนักเพื่อระบายความร้อนให้พ้นจากตัวเครื่องอีก ดังนั้นการจัดวางของให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางทางเดินลมทั้งลมระบายเย็นและระบายร้อนของแอร์ก็จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานและช่วยถนอมอายุการใช้งานของตัวเครื่องให้อยู่นาน

  1. หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ความร้องภายในห้องที่ติดแอร์บ้าน

อุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนในการทำงานต่างๆ เช่น เตารีด ตู้อบ เตาไฟฟ้า เครื่องต้มน้ำร้อน เป็นต้น การที่นำอุปกรณ์ให้ความร้อนดังกล่าวเข้ามาภายในห้องจะส่งผลให้เครื่องทำงานหนักขึ้นเป็นการสิ้นเปลือง นอกจากนี้ผู้ใช้งานควรเช็คการปิดประตู หน้าต่างในห้องที่ติดแอร์บ้านให้มีความสนิทเพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหลในขณะที่แอร์บ้านทำงานรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้หรือตากผ้าในห้องดังกล่าวเพราะเป็นการเพิ่มความชื้นให้กับห้องและทำให้แอร์บ้านทำงานหนักอีกด้วย