4 ข้อพิจารณาสำหรับการติดตั้งOutdoor Unit ของแอร์บ้าน

ในการติดตั้งแอร์บ้านส่วนประกอบของอุปกรณ์แอร์บ้านสองส่วนสำคัญที่เราควรคำนึงถึงคือ ในส่วนของ Indoor Unit หรือที่เรียกกันว่า แฟนคอยล์ ยูนิต และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ Outdoor Unit หรือที่เรียกอีกอย่างกันว่า คอนเดนซิ่ง ยูนิต ในส่วน Outdoor Unit ของแอร์บ้านนี้จะมีหน้าที่ในการระบายความร้อนภายให้กับตัวเครื่องของแอร์บ้านภายในอันเป็นการลดอุณหภูมิที่จะสูงขึ้นในตัวเครื่องแอร์บ้านที่เกิดจากการใช้งาน โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Outdoor Unit ของแอร์บ้านนั้นจะประกอบด้วย ตัวคอมเพรสเวอร์ แผงคอยล์ร้อนและชุดมอเตอร์พัดลมนั่นเอง โดยหลักสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการติดตั้ง Outdoor Unit ของแอร์บ้านมีดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่งที่สามารถระบายความร้อนได้ดี

พื้นที่ที่เหมาะแก่การติดตั้ง Outdoor Unit ของแอร์บ้านนั้นโดยหลักพื้นฐานข้อแรกที่ควรคำนึงถึงนั้นควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดโปร่งและสามารถทำการระบายความร้อนได้สะดวกข้อควรระวังอย่างยิ่งคือควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่อาจก่อให้เกิดการติดไฟได้โดยง่ายเป็นสำคัญ รวมไปถึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่จะสัมผัสกับกรดซัลไฟล์ เพราะเนื่องจากกรดซัลไฟล์จะทำปฏิกิริยาเคมีกับสารทำความเย็นของแอร์บ้านเกิดเป็นปฎิกริยาที่เกิดแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อผู้ที่สูดดมได้

2.หลีกเลี่ยงความชื้น แสงแดด และพื้นที่รบกวนคนรอบข้าง

พื้นที่ที่เหมาะแก่การติดตั้ง Outdoor Unit ของแอร์บ้านนั้นควรเป็นบริเวณที่หลีกเลี่ยงความชื้น ไม่เป็นพื้นที่ๆโดนฝนสาดได้โดยง่ายรวมไปถึงเป็นพื้นที่ที่ป้องกันการโดนแสงแดดส่องโดยตรงและโดย้อม อีกทั้งควรเป็นพื้นที่ๆสามารถปล่อยให้ตัวเครื่องส่งเสียงดังและสามารถระบายลมร้อนยออกมาได้โดยไม่รบกวนบริเวณใกล้เคียง

3.ระยะการติดตั้งที่เหมาะสมของตัวเครื่อง

ระยะห่างจำกำแพง ควรเว้นระยะห่างตัวเครื่อง Outdoor Unit ของแอร์บ้านให้มีระยะห่างจากกำแพงโดยวัดจากพื้นที่ด้านหลังตัวเครื่องกับกำแพงแล้วไม่น้อยกว่า 10 ซม.  ในส่วนพื้นที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง Outdoor Unit กับกำแพงนั้นต้องไม่น้อยกว่า 70 ซม.และจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางทางเดิน ติดตั้งตัวเครื่องให้อยู่ในระดับความสูงที่พ้นพื้นดินอย่างน้อย 10 ซม. หรือพ้นจากระดับน้ำท่วมถึงและอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงเพื่อซ่อมบำรุงได้ง่าย

4.ติดตั้งบนโครงสร้างที่แข็งแรง

ในการติดตั้ง Outdoor Unit หลักสำคัญอย่างยิ่งอีกประการที่ควรคำนึงถึงได้แก่ เรื่องโครงสร้างการรองรับตัวเครื่องที่แข็งแรง ทั้งนี้ควรพิจารณาบริเวณที่วางตำแหน่งตัวเครื่องให้เป็นพื้นที่ๆมีโครงสร้างหรือรากฐานการรองรับที่แข็งแรงพอที่จะจัดว่าง Outdoor Unit ได้อย่างมั่นคง ในกรณีที่วางนอกตัวบ้านหรือระเบียงบ้าน หรือควรจัดวางไว้ในตำแหน่งที่ใกล้กับคานหรือเสาของอาคารเพื่อสามารถที่จะรับน้ำหนักตัวเครื่องได้เป็นอย่างดี